Bobiladvokat

Trenger du en advokat som har særlig kompetanse på bobilsaker?

Austin Lyngmyr er et av landets fremste advokatfirma på bobilsaker, og har opparbeidet tung kompetanse gjennom mange år.

Ved reklamasjon på kjøp av bobil, har selgeren har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan bilkjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Om det er vesentlige mangler, kan du som kjøper heve kjøpet.

Om utbedringskostnaden er på over 30.000 kr, og dere ikke er blitt enige, slik at det er oppstått en tvist, kan det være lurt å kontakte advokat før konflikten eskalerer.

De fleste bobilsaker løses utenrettslig

Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Noen saker må likevel løses ved hjelp av rettssystemet. Bevisregler og jussen er komplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området. Vårt mål er å løse saken raskest mulig, og i tråd med klientens ønsker og behov.

Våre advokater sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss.

Rettshjelpsdekningen er i bilforsikringen din. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du må betale en egenandel på 4 000 kr, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutigftene. Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat over forsikringen.