Heving av bobilkjøp, hvordan gjør man det?

Krav for heving av bobilkjøp

Enten du har kjøpt bobil av privatperson eller fra forhandler, kan du ha en hevingssak selv om bobilen er solgt "som den er". For at det skal være mulig å heve et bobilkjøp må noen absolutte forutsetninger være tilstede:

  1. Det må foreligge en mangel.
  2. Kontraktsbruddet må være vesentlig.
  3. Reklamasjonen må være inngitt rettidig.
  4. Det må være mulig å tilbakelevere bobilen i vesentlig samme stand som den var ved kjøpet.

Mangel på bobilen

En mangel i lovens forstand vil kunne foreligge dersom det kontraktsmessige avviket er stort nok. Typiske eksempler på forhold som kan utgjøre en mangel er:

  • Feil opplysninger
  • Mangelfulle opplysninger
  • Bobilens stand – avvik mellom det som var avtalt og hvordan bilens stand egentlig var

Reklamasjonen

Klagen bør være skriftlig. Bruk forbrukerrådets mal for reklamasjon, klagebrev. 

Av reklamasjonen må det tydelig fremgå at det er en klage, hva det klages over og hva du krever. Retting, heving, prisavslag eller erstatning.

Om reklamasjonen blir avvist og du vil heve bobilkjøpet

I bobilsaker med lav økonomisk interesse kan det være greit å ta saken selv. Man kan ikke bruke advokat for 20.000 kr og nedover. Det lønner seg ikke.

Om beløpet er over 30.000 kr stiller det seg annerledes. Årsaken er at man da vil kunne bruke bobilens forsikring. Inn under en vanlig ansvarsforsikring får du dekket cirka 80% av alt over kr 4.000 kr i advokatbistand.

Egenandelen er således kr 4000 + 20% av øvrige utgifter. Du kan få advokatbistand av god kvalitet for ca 8 000 – 12 000 kr. Ved tingrettsbehandling vil dette beløpet bli høyere, men der kan du også få tilbake alt hvis du vinner saken.

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat.