Har du krav på heving av bobilkjøpet?

Har du opplevd feil og mangler ved bobilen kan det være du har krav på heving av bobilkjøpet

Å heve et bobilkjøp innebærer at bobilen skal tilbake til forhandler, mens kjøper får tilbake kjøpesummen med tillegg av renter fra betalingsdato. Vår erfarne bobiladvokat Kjetil Lyngmyr drar deg her gjennom noen av de mest sentrale punktene ved heving av bobilkjøp.

Første skritt mot heving av bobilkjøpet – reklamer til selger

For å kunne heve et bobilkjøp er det en forutsetning at bobilen er solgt med en mangel. Oppdager du noe du tenker kan være feil eller mangler, sender du reklamasjon til selger, som deretter må ta stilling til reklamasjonskravet. Her velger mange å bruke Forbrukerrådets skjema med krav om svar fra selger innen 7 dager.

Med mangel mener vi her slik loven definerer en mangel. I praksis vil det som regel si at det foreligger en eller flere tekniske feil med bobilen, selger har gitt uriktige opplysninger og/eller selger har holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bobilen.

Eksempler på mangel etter lovens definisjon

Våre advokater opplever at enkelte mangler går igjen. Listen er ikke uttømmende, men vanlige mangler som går igjen er:

  • Fukt og råte.
  • Feil knyttet til vekt
  • Vanninntrengning
  • Diverse feil og mangler som ikke blir fikset.
  • Gulvvarme virker ikke.

Vi finner mange varianter knyttet til disse temaene, både i forhold til uriktige opplysninger, opplysningssvikt og at bobilens tilstand er dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Når kan man kreve heving av bobilkjøpet?

Ved heving av bobilkjøp er ofte spørsmålet om når man kan kreve heving. Det er ikke noe i veien for at kjøper kan kreve heving med en gang. Selger kan på sin siste avskjære hevingskravet ved å utbedre mangelen. Selger kan dessuten nekte for at det foreligger mangel. I slike tilfeller velger mange å ta kontakt med advokat for å få bistand til saken.

Bistand til selger eller kjøper

Vi i bobiladvokaten.no tilbyr fra sak til sak bistand til både kjøper og selger. En av våre styrker er at vi gjennom mange år har erfaring fra begge sider. Det gjør at vi kan ivareta dine interesser best mulig, uavhengig om du har kjøpt eller solgt bobil.

Kontakt Bobiladvokaten – 80% dekning av advokatutgiftene ved heving av bobilkjøp

Trenger du bistand med en bobilsak er det greit å vite at forsikringen din dekker 80% fra det tidspunkt du kan dokumentere at ditt krav er bestridt. Har du solgt bobil og mottatt krav, gjelder det samme. Fast egenandel er som regel på kr 3 000 – 4 000. Vi hjelper deg å få dekning.

Ta gjerne direkte kontakt ved advokat Kjetil Lyngmyr direkte på lyngmyr@aladvokat.no. Send en beskrivelse av saken, så blir du kontaktet for videre oppfølgning. Første henvendelse koster ikke noe.